A Kávégépnet Domain tulajdonosa és üzemeltetője, Cserepka Ferenc egyéni vállalkozó, továbbiakban Kávégépnet az adatok kezelését az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel kerülnek figyelembevételre a következő rendelkezések:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

I. Fontos fogalmak

Személyes adatok
A személyes adatok (olykor személyre vonatkozó adatoknak is nevezzük) olyan adatok, amelyek alapvetően lehetővé teszik személyének meghatározását. Ennek során nem az a fontos, hogy a meghatározás egyes információ alapján létrejöhet, hiszen ez ritkán fordul elő. Azonban minél több információt és adatot gyűjtünk össze, annál pontosabban határozható meg az adott személy. A személyes adatok körébe tartozik különösen az érintett személy neve, lakcíme, kora, e-mail-címe és telefonszáma.

Sütik (cookie-k)

A sütik kicsi, olyan jelláncot tartalmazó fájlok, amelyekben bizonyos információkat nyíltan vagy kódolva helyeztek el. A sütiket a szerver küldi az Ön számítógépére, és ott tárolja azokat. Először annak a számítógépnek az azonosítására szolgálnak, amelyről az adott honlapot megnyitották. Amennyiben bejelentkezik egy weboldalon, akkor a sütik arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a szerverrel és ellenőrizzék az oldal letöltésére való jogosultságot. Minden sütinek van lejárati ideje, amelytől kezdve már nem érvényes. A sütik segítségével visszakövethető a felhasználó útja a honlap különböző oldalain és a különböző weboldalakon keresztül. A sütik segítségével javítható a szerver és az Ön számítógépe közötti kommunikáció, és ez által komfortosabbá tehető a weboldal használata. Elképzelhető, hogy a sütik nem a weboldal működtetőjétől, hanem harmadik féltől, szolgáltatótól származnak, ha pl. az oldalon reklám található. A böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén található sütik megjelenítésére, a meglevő sütik törlésére és olyan konfiguráció beállítására, amely alapján nem mindegyik süti vagy egyetlen süti se tárolódik.

Pixel

A pixel, a webjelzők (web-beacons), tiszta GIF-ek vagy hasonlók (közösen „pixel“) olyan kis képek, amelyeket egy weboldalon vagy e-mailben helyeznek el. Mivel ezek a képek általában teljesen átlátszóak, nem láthatóak, és nem befolyásolják negatív módon a felhasználói élményt. A weboldal vagy e-mail-cím letöltésekor az ahhoz tartozó kép is letöltődik. Ezzel követhető például, hogy mely oldalakat milyen gyakran hívnak le, illetve hogy megnyitják-e és mikor a hírlevelet. A pixeleket gyakran alkalmazzák a sütikkel együtt. Amennyiben a böngészőjében deaktiválja a sütiket, a pixelen keresztül általában már csak azt számolják, hogy egy adott weboldalt hányszor hívnak le.

IP-cím

Az IP-(internet protocol)-cím a számítógéphez hozzárendelt, egyértelmű szám, amely azért szükséges, hogy egyáltalán keresni lehessen az interneten, oda küldenek minden adatot, adatcsomagot, amelyre a böngészéshez szükség van. Az IP-címekből ezen kívül következtetni lehet arra, hogy melyik országból lépnek be számítógéppel a weboldalra.

II. A személyes adatok Kávégépnet általi gyűjtése és feldolgozása

A Kávégépnet csak akkor gyűjti, tárolja és dolgozza fel az Ön személyes adatait, ha az a jogszabályi rendelkezések értelmében megengedett vagy Ön beleegyezését adta ahhoz.
Két úton kapunk adatokat:

1. Az Ön által közölt adatok:

Általában a nélkül használhatja az internetes oldalunkat, hogy közvetlenül megadna személyes információkat. Néhány szolgáltatáshoz, mint például a hírlevél-szolgáltatáshoz vagy nyereményjátékon való részvételhez elkérjük az Önre vonatkozó személyes információkat, mint pl. név, e-mail-cím és postai cím, hogy az adott szolgáltatást gyorsan és felhasználóbarát módon tudjuk bonyolítani, vagy a szolgáltatásnyújtás egyáltalán lehetséges legyen (így pl. a nyertes értesítéséhez szükségünk van az elérhetőségeire vagy a hírlevél kiküldéséhez az e-mail-címre). A Kávégépnet által ezen a honlapon kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes információt jelen adatvédelmi nyilatkozat III. szakaszában talál.

2. Adatok, amelyeket szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során tudunk meg:

Egyes adatok automatikusan és műszaki okokból már akkor felmerülnek, amikor látogatást tesz honlapunkon. Ide tartoznak a web szerver protokolladatai. Az általunk kínált oldalhoz történő minden egyes hozzáféréskor és egy fájl lehívásakor az erre az eseményre vonatkozó hozzáférési adatokat NEM tároljuk!

Google Analytics

A webes ajánlatunk javítására a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics úgynevezett „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik segítségével létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére, az USA-ba továbbítják, és ott tárolják. Az IP-anonimizálás ezen az oldalon történő aktiválása alapján azonban a Google az Ön e-mail-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP-címet a Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítik le. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra fogja használni ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalon történt eseményekről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben az alábbi linken található leírás szerinti beállításokat elvégzi saját böngészőjében.
Link: www.google.com/policies/privacy/ads/

Más weboldalakra mutató linkek

Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén a Kávégépnet elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

Facebook rajongói oldal: www.facebook.com/kavegepnet

A Kávégépnet a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzánk, úgy ezen adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk, eladási vagy egyéb reklámcélokra nem. Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál. A Kávégépnet ezen kívül lehetőséget biztosít arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen néhány nyereményjátékunkon. A nyereményjátékok kapcsán bekért adatokat csak a Kávégépnet gyűjti, tárolja és dolgozza fel, ezeket az adatokat nem továbbítja a Facebook felé. További információkat a nyereményjátékokkal kapcsolatos adatfeldolgozásról jelen adatvédelmi nyilatkozat „nyereményjátékok“ részében talál. Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni, be kell jelentkeznie a Facebookon. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. A Kávégépnetnek nincsen befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. A Kávégépnet nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétól.
További információk: www.facebook.com/about/privacy/

3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, melyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

3.2. Megrendelés, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja megrendelés, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „megrendelés” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett kör, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon megrendelést ad le és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) A kezelt adatok köre megrendelés esetén: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél megrendelés esetén: kapcsolatfelvétel megrendelés teljesítése végett.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, megrendelés esetén: a Vállalkozás vezetője.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, megrendelés esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(3) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus úton.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím.

(6) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

III. Egyes szolgáltatások

A továbbiakban a honlapunkon rendelkezésére bocsátott egyes szolgáltatásokra vonatkozó információkat talál, amelynek keretében olyan személyes adatokat közöl velünk, amelyekre szükségünk van a szolgáltatásnyújtáshoz.

1. Nyereményjátékok

A nyereményjátékok lebonyolításához a Kávégépnet begyűjti a résztvevők személyes adatait. Ilyenek a megszólítás, a teljes név és cím, az e-mail-cím és egyes esetekben a telefonszám, amennyiben szükség van a rövid időn belüli kapcsolatfelvételre. Ezeket az adatokat először a nyertesek e-mailen, postai úton és/vagy telefonon történő értesítésére használjuk fel, és a cím ezen kívül a nyeremény elküldésére is szolgál. Amennyiben hírlevél szolgáltatásunkat (lásd jelen adatvédelmi nyilatkozat Hírlevél fejezetét) nem rendelte meg külön és a nyereményjátékon való részvételtől függetlenül, úgy ezeket az adatokat nem használjuk fel reklám céljára, azokat legkésőbb három hónappal az adott nyereményjáték befejeződését és lebonyolítását követően töröljük. Statisztikai célból név nélkül kiértékeljük, hogy hányan vettek részt az adott nyereményjátékban. Ebből a kiértékelésből nem lehet következtetni az egyéni résztvevőkre. Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

2. Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás keretében magadott személyes adatait, arra használjuk fel, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat személyre szabottan kínáljuk Önnek. Nevének közlésével lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. A címével kapcsolatos adatok, különösen az irányítószám, lehetővé teszi számunkra, hogy az adott régióra kialakított ajánlatokat tegyünk Önnek. Továbbá folyamatosan törekszünk ajánlatunk javítására. Ide tartozik az elküldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitották meg, a hírlevélen belül mely linkekre kattintottak rá és történt-e visszacsatolás ((automatikus) válasz, hibaüzenet stb.). Az adatokat kizárólag a Kávégépnet gyűjti be és dolgozza fel. Az adatokat más vállalatoknak nem küldjük tovább. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt beleegyezését adja e-mail-címének, valamint az ott kért adatainak felhasználásához. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról egyéni ajánlatokat tegyünk Önnek és folyamatosan javítsuk hírlevél-szolgáltatásunkat. Az adott beleegyezés (e-mail-cím használata, a személyes adatok használata) bármikor visszavonható. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon hozzánk a következő e-mail-címen Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy jelen adatvédelmi nyilatkozat Kapcsolat elnevezésű pontjában megnevezett kapcsolattartóhoz. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat ezen kívül minden hírlevél alatt megtalálja. A Kávégépnet lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a hírlevelek bizonyos tartalmait a Facebookon keresztül továbbajánlja. A megfelelő mezőre kattintva a megfelelő tartalom internetcíme továbbítódik a Facebookra. Egyéb adatokat a Kávégépnet nem továbbít. Adott esetben a Facebook további adatokat gyűjt be Öntől (pl. sütiket alkalmaz, vagy bejelentkezést kér), kérjük, ezzel kapcsolatban tanulmányozza a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát. Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

4. Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor bekérjük a nevét és e-mail-címét, hogy kérdésére gyorsan és egyénileg tudjunk válaszolni. Amennyiben telefonos kapcsolatfelvételt kér, úgy kérjük, közölje velünk a telefonszámát is. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, értékesítési vagy más reklámcélra nem. Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

IV. Felvilágosítás és kapcsolat

Ellenőrizni tudja az összes személyes adatot, amelyet online bocsátott rendelkezésünkre. Kérésre szívesen közöljük Önnel írásban és térítésmentesen, hogy tároljuk-e személyes adatait, és ha igen, melyeket. Itt kérheti a nálunk tárolt adatainak törlését is, amennyiben azokra nincsen szükség az Ön és közöttünk fennálló megállapodásos kapcsolathoz, vagy a jogszabályi rendelkezések értelmében nem vagyunk kötelesek tárolni azokat. Kérjük, hogy kérésével vagy akár az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó egyéb kérdésével és javaslatával lépjen velünk kapcsolatba az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Cserepka Ferenc egyéni vállalkozó
2600 Vác, Cirok utca 2.
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36-20-330-2408
adószám: 69820186-1-33